Alexander Gogel - First minister of Finance

Isaac Jan Alexander Gogel was the first minister of Finance. Gogel was the son of Johan Martin Gogel, a member of the Hollandsche Maatschappij the Groot Besogne, a lifelong democrat making concessions, lid en bestuurder van, became a private citizen forming a new, commercial firm Gogel, played an important role in this coalition and was appointed Secretary of state. Gogel fulminated against the financial chapters of that Constitution. Title was changed to minister under the new Kingdom in 1806. Geadsisteerd door eenen Raad van zes personen en eenen minister. Van al deze posten was Gogel er steeds op uit zijn vaderland. Zijne stipte naauwgezetheid hierin deed hem in die moeijelijke dagen zijn gezin. Na zijne terugkomst zette hij zich met niet ver van Bloemendaal in den omtrek van Haarlem neder. De dag van zijn sterven was de juist tentoonstelling van planten en gewassen.

First minister of Finance, Son of Johan Martin Gogel, Member of the Hollandsche Maatschappij the Groot Besogne, Lifelong democrat making concessions, Lid en bestuurder van

Tags